» Władza

Wójt gminy:
Sołtys wsi:
Radni:

Wacław Wądolny

Anna Szczygieł

Tadeusz Sikora

Robert Huber
Do góry

Realizacja: Piotr Homel