» Zebranie wiejskie

29 września w świetlicy wiejskiej w Skawcach odbyło się zebranie wiejskie. Tematem spotkania było zagospodarowanie funduszu sołeckiego w wysokości 18 tyś. Na zebraniu obecnych było wielu mieszkańców wsi.Sołtys wsi, pani Anna Szczygieł przedstawiła propozycje rady sołeckiej. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której mieszkańcy przedstawilli własne sugestie.
Niestety zebranie nie przebiegało w spokojnej atmosferze. Podczas dyskusji ujawniły się podziały między mieszkańcami, przez co kilkakrotnie wywiązały się kłótnie.
Na końcu odbyło się głosowanie. Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na udekorowanie terenów wokół kapliczki, uzupełnienie warstwy asfaltu na osiedlu oraz dokładniejszym oznaczeniu miejscowości.


Dodaj do:  Dodaj do fb Dodaj do nk Dodaj do twitter Dodaj do wykop

Do góry

Realizacja: Piotr Homel