» Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Skawce

Dnia 6 lutego 2011 roku w remizie OSP Skawce-Mucharz odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawcach. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Fila, prezes oddziału ZG ZOSP dh. Witold Wata, radny powiatowy dh. Jerzy Sikora, sołtys wsi Skawce Pani Rozalia Makówka, druhowie z OSP Mucharz Mirosław Siemieniec i Stanisław Dyduch. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z finansów OSP Skawce oraz zadań jakie wykonała, a także określono nowe cele na 2011 rok.
Akcjami i osiągnięciami z ubiegłego roku w OSP Skawce były m.in. gaszenie palących się traw i udział w akcji przeciwpowodziowej, dwukrotnie przeprowadziliśmy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa odśnieżając zatoczki przystanków autobusowych oraz terenu wokół gminy. Nasi strażacy wraz z innymi jednostkami pracowali przy udrożnieniu drogi po zniszczeniach powodziowych w stronę Zagórza. Oczyszczaliśmy drogę z błota wraz z OSP Mucharz od budynku gminy do Skawiec, podziękowania dla OSP Koziniec za wsparcie i pomoc w postaci użyczonego samochodu wraz z obsadą. Odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z gminy Mucharz zorganizowane przez Komendanta Gminnego dh. Dariusza Dyrcza.
W dniu 2 maja 2010r odbył się Dzień Strażaka w Gminie Mucharz, na którym zgromadziły się wszystkie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej gminy: ze Skawiec, Mucharza, Jaszczurowej oraz Kozińca, zostały złożone życzenia wraz z podziękowaniami za służbę dla strażaków. Pan Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Fila przekazali listy gratulacyjne na ręce wszystkich prezesów OSP. Ogłoszone zostały dni otwarte remizy gościliśmy przedszkolaków i dzieci szkoły podstawowej w Mucharzu zapoznając ich z podstawowym sprzętem i tematyką pożarniczą. Przeprowadzona została także coroczna kontrola sprzętu przez Komendę Powiatową PSP w Wadowicach oraz Komendanta Gminnego z oceną dobrą a uwagi dla zainteresowanych do wglądu w protokole pokontrolnym.
Jednak najważniejszym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów do Zarządu Gminnego OSP. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawcach podali kandydatów i głosowali jawnie wybierając zarząd w niezmienionym składzie który został uszczuplony o zastępcę naczelnika.
Zarząd w składzie:
- Prezes- Tadeusz Sikora
- Naczelnik- Paweł Fortuna
- Skarbnik- Wojciech Szczygieł
- Sekretarz- Agnieszka Frączek
- Członek zarządu- Jerzy Sikora
- Gospodarz- Gabriel Huber

Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący- Kazimierz Kalemba
- Sekretarz- Gabriela Prorok
- Członek komisji- Marek Kiepura


Dodaj do:  Dodaj do fb Dodaj do nk Dodaj do twitter Dodaj do wykop

Do góry

Realizacja: Piotr Homel