» Zebranie sprawozdawcze OSP Skawce

W niedziele 21.02.2010 roku odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawcach za 2009rok. Na zebraniu w miłej atmosferze spotkali się druhny i druhowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny, Prezes ZG ZOSP RP dh. Witold Wata, Sołtys Wsi Skawce a zarazem przedstawicielka Rady Sołeckiej Pani Rozalia Makówka oraz służbowo i gościnnie radny dh. Jerzy Sikora.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawcach na dzień 31.12.2009r. liczy 29 członków zwyczajnych, MDP męska-3 druhów MDP żeńska-3druhny oraz 4 członków honorowych. W roku sprawozdawczym zmarł nasz kolega, zasłużony wieloletni działacz druh Jan Niziński, dołączył do nas Miś Piotr.
W roku ubiegłym zarząd spotykał się kilkakrotnie omawiając sprawy bieżące a zwłaszcza przygotowanie uroczystości 100-Lecia naszej OSP. Najtrudniejsze było udokumentowanie założenia w 1909 roku naszej OSP ale mamy to już prawnie potwierdzone i z tej okazji zostaliśmy odznaczeni za rzetelne wypełnianie obowiązków i poświęcenie dla dobra kraju i mieszkańców oraz 100-letnią tradycję Złotym Znakiem Związku OSP RP. W roku sprawozdawczym nasza OSP wyjeżdżała 7 razy do pożaru 4 razy do usuwania skutków miejscowego zagrożenia oraz odnotowano 1 wyjazd fałszywy w dobrej wierze. Zakupiliśmy umundurowanie wyjściowe kompletne 3szt. damskie i 5 szt. męskich, po dwa węże W52 i W75, prądownicę TURBO za kwotę 7800zł, na ten sprzęt dostaliśmy dofinansowanie z Zarządu Głównego Związku OSP RP w kwocie 3600zł czyli prawie 50% a kwotę 4200zł pokryliśmy z własnych funduszy . Dotacja na zakup sprzętu z Urzędu Gminy w 2009 roku wyniosła 4400zł. Należy zwrócić w tym momencie uwagę że wyposażenie OSP Skawce uległo radykalnej wymianie na nowy i bardziej bezpieczny a stan i zasób sprzętu jest zadawalający. Na walnym zebraniu uchwalono podniesienie składki członkowskiej na 20zł. wybrano zastępcę naczelnika którym został dh. Piotr Huber, na pisemną rezygnację członka Komisji Rewizyjnej w miejsce dh. Mariusza Huber wybrano dh. Marka Kiepura.
Dodaj do:  Dodaj do fb Dodaj do nk Dodaj do twitter Dodaj do wykop

Do góry

Realizacja: Piotr Homel