» Zebranie Sprawozdawcze OSP

W dniu 08.03.2009 roku w remizie OSP Skawce-Mucharz odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawcach. W zebraniu brało udział około 80% druhów oraz zaproszeni goście a wśród nich: zastępca komendanta PSP w Wadowicach kpt. Paweł Szczepańczyk, Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila, Komendant Gminny dh. Dariusz Dyrcz, druhowie OSP Mucharz, radni: Jerzy Sikora i Izabela Łopata, sołtys wsi Skawce Rozalia Makówka oraz członkowie Rady Sołeckiej. Na zebraniu przedstawiono plan finansowy, sprawozdanie z działalności oraz plan działania na 2009 rok. Jak wynika ze sprawozdania to OSP Skawce w ubiegłym roku wyjeżdżała 11 razy w większosci do palacych sie traw, była współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, brała także udział w uroczystościach kościelnych takich jak: zaciągnięcie warty przy grobie Pana Jezusa, mszy rezurekcyjnej w Wielką Niedzielę oraz procesji Bożego Ciała. Druhowie OSP Skawce byli także pomocni przy organizacji Dni Mucharza, wraz z Radą Sołecka organizowali turniej wsi Gminy Mucharz oraz obstawiali treningi rajdowe Kuzaj-Sport. W marcu 2008r dh Jerzy Sikora uczestniczył w spokaniu przygotowawczym do koncertu "Strażacy Ojcu Św w Hołdzie" efektem czego był nasz udział w obstawie (jako przewodnicy orkiestr) oraz dotacja z Zarzadu Głównego ZOSP w wysokości 1000zł za którą dh. Jerzy Sikora zakupił sorty umundurowania wyjściowego. W miesiącu kwietniu siedmiu naszych druhów ukończyło nięzbędny kurs podstawowy zorganizowany przez KP PSP w Wadowicach. Wraz z OSP Mucharz zorganizowaliśmy uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem samochodu, braliśmy udział w zawodach sportowo pożarniczych, cwiczeniach zgrywających w Stryszowie oraz manewrach w Świnnej Porębie. Na prośbę dyrektora szkoły podstawowej w Mucharzu pomagaliśmy przy organizacji jasełek polowych rozkładaliśmy namioty, pilnowaliśmy bezpieczeństwa przy ogniskach, zorganizowaliśmy oświetlenie terenu oraz pokaz sztucznych ogni. Dzięki staraniom naczelnika dh. Pawła Fortuna doszło do podpisania umowy prewencyjnej z Inspektoratem PZU SA na kwotę 5000zł za którą zakupiono agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z lampami, radiostację samochodową i ubranie koszarowe. Dotacja z Urzędu Gminy w wysokości ponad 11tyś zł przeznaczona została na zakup umundurowania specjalnego z obuwiem, motopompy półszlamowej, pilarki spalinowej, radiostacji nasobnej oraz drobnego sprzętu podręcznego. Głownym celem działania na rok 2009 jest organizacja obchodów 100-lecia OSP-Skawce które planowane jest na 6-czerwca, szkolenia podstawowe druhów i uzupełnienie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych męskiej i żeńskiej.


Dodaj do:  Dodaj do fb Dodaj do nk Dodaj do twitter Dodaj do wykop

Do góry

Realizacja: Piotr Homel