» Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

Pierwsze dane o istnieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawcach sięgają roku 1886, zaś datę faktyczną działalności OSP Skawce przyjmuje się od roku 1909. Pierwszym komendantem OSP wybrano Kazimierza Mruczka, wójta wsi Skawce.
W początkowym okresie działalności OSP posiadała tzw. Sikawkę przenośną ręczną (do której wodę trzeba było nalewać wiadrami), która w czasie pożaru wsi Skawce w 1911 roku uległa częściowemu zniszczeniu. Groźny pożar w 1911 roku, w którym spaleniu uległa połowa wsi Skawce, spowodował, że mieszkańcy zmuszeni zostali do podejmowania aktów samoobrony własnych domostw oraz udzielania pomocy innym. Dalszym bodźcem do ożywienia działalności OSP-Skawce był również groźny pożar sąsiedniej wsi Zembrzyce w 1914 roku, trwający prawie tydzień, do zlokalizowania którego w dużym stopniu przyczyniła się właśnie OSP-Skawce. Po kilku latach działalności zdołano zakupić pierwsze sorty mundurowe jak hełmy i pasy bojowe.

Po Mruczku Kazimierzu stanowisko naczelnika piastowali, kolejno Adamczyk Józef, Sokołowski Andrzej oraz Błachut Józef. Właściwą działalność OSP rozpoczęła w 1934 roku kiedy to funkcję naczelnika przejął Kupczyk Władysław, który był na tym stanowisku do 1967 roku. W okresie tym OSP brała czynny udział nie tylko w likwidacji pożarów w sąsiednich wioskach, ale także w organizowanych manewrach tj. w Palczy, Baczynie, Dachówce i Makowie Podh. W 1934 roku zakupiono pompę ssąco-tłoczącą, która służyła naszej jednostce do 1945 roku. Pompa ta w czasie działań wojennych została zarekwirowana. W 1935 roku zakupiono sztandar dla OSP, a także nowe umundurowanie. Sztandar ten zaginął w okresie okupacji hitlerowskiej. Tuż po wojnie OSP otrzymała motopompę M 600, a w 1950 roku OSP otrzymała motopompę M 800.

W 1967 rok ukonstytuował się nowy zarząd OSP Skawce w skład którego weszliZięba Władysław jako prezes, Homel Henryk - wiceprezes, Kupczyk Józef - naczelnik, Homel Jan - sekretarz i Niziński Józef - skarbnik. W okresie pracy tego zarządu dokonano remontu remizy, zakupu samochodu marki Żuk i 20 mundurów wyjściowych.

Z okazji jubileuszu 75-lecia mieszkańcy Skawiec ufundowali sztandar, który jest kopią zaginionego podczas okupacji.

Prezes OSP Skawce Władysław Zięba 7.06.92 roku został odznaczony złotym znakiem Związku OSP (najważniejsze odznaczenie OSP). W roku 1994 z budżetu gminy zakupiono motopompę pływającą. Ważnym wydarzeniem dla Skawiec było założenie orkiestry dętej która to powstała w 1996 r. z inicjatywy dh. Jerzego Sikora. W roku 1999 obchodziliśmy 90-lecie na którym to nie zabrakło przedstawicieli władz i Zarządów OSP. Uroczyste otwarcie nowej remizy OSP Skawce-Mucharz odbyło się 26 maja 2007 roku. Powszechny Zakład Ubezpieczeń w roku 2008 zakupił radiostację, agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy za kwotę 5000zł. Dzięki staraniom zarządu OSP i przychylności Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach pozyskaliśmy od policji samochód VW T-4 który własnym nakładem sił i środków przerobiliśmy na pożarniczy.
Do góry

Realizacja: Piotr Homel