» Historia

  • Pierwsza wzmianka o Skawcach pochodzi z 1300 roku
  • Za czasów Długosza Skawce należały do starostwa niegrodowego barwałdzkiego, w I połowie XVI wieku stanowiły niezupełnie zgodną z prawem własność Jana Komorowskiego z Żywca
  • W okresie egzekucji praw, w 1563 roku zmuszony on był zrzec się Skawiec i uznać je za przynależne do starostwa barwałdzkiego. Jednak w 1664 r. Skawce należą już do księdza Sokołowskiego, a później do rozbiorów są własnością prepozytury (probostwa) św. Floriana w Krakowie
  • W 1782 r. Skawce skonfiskowane zostały przez Austriaków jako dobra kościelne i sprzedane w licytacji
  • W XIX w. właścicielem ich był Żyd Alojzy Schanzer, później Henryk Schanzer, pod koniec XIX w. należały one do właścicielki Zembrzyc Teofili Znamięckiej
  • W Skawcach znajduje się zabytkowa kapliczka ku czci NMP z 1903 r
  • Na polach zwanych "Przygórze" kapliczka z 1798 roku z figurą Chrystusa

ROK 1944 W SKAWCACH. W okresie drugiej wojny światowej na terenie Beskidów rozwijał się ruch oporu przeciw okupacji hitlerowskiej, powstawały liczne oddziały partyzanckie. Działały tu: Armia Krajowa, Armia Ludowa, Bataliony Chłopskie i partyzanckie oddziały sowieckie. Jednym z największych oddziałów AK w tym rejonie był oddział "Chełm". Dowodził nim por. Tadeusz Mazurkiewicz ("Boruta"). Stanowił on 9 górską kompanię dywersyjno-sabotażową III batalionu 12 pułku piechoty 36 dywizji AK, dowodzonej przez gen. bryg. Brunona Edwarda Olbrychta ("Olza"). W nocy z 30 na 31 grudnia 1944 roku dziewięcioosobowy pluton AK "Kurniawa" pod dowództwem por. sap. inż. Tadeusza Studzińskiego ("Jędrzejewski") i sowiecki oddział "Walka" lejtnanta Konstantego Piotrowicza Żuka przeprowadziły akcję dywersyjną na most kolejowy w Skawcach. Jak wspomina K. Żuk: "W nocy na 30 grudnia nasza grupa wyruszyła w drogę. Padał mokry śnieg. Na odległość dziesięciu, piętnastu metrów nic nie było widać. Do normalnego partyzanckiego uzbrojenia przybył nam jeszcze do dźwigania ciężki pakiet materiału wybuchowego, przy tym w ciągu nocy trzeba było pokonać drogę liczącą czterdzieści kilometrów, osiągnąć rubież wyjściową odległą o cztery kilometry od mostu, to jest wieś Marcówkę." Następnej nocy partyzanci stu sześćdziesięcioma kilogramami dynamitu wysadzili trzyprzęsłowy most na Skawie skutecznie zatrzymując ruch kolejowy na liniiSkawina-Sucha na 18 dni. 29 kwietnia 1984 roku na budynku stacji kolejowej w Skawcach odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą to wydarzenie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
Do góry

Realizacja: Piotr Homel